برخی از پروژه های انجام شده و در دست اقدام

گروه نیک دیجیتال مارکتینگ

پیج اینستاگرام رزومه کارنیک

پیج اینستاگرام رزومه کارنیک

این پیج توسط تیم نیک دیجیتال مارکتینگ راه اندازی و مدیریت میشود. بدیهی است نحوه مدیریت و توانمندی پیج ، به بودجه مجموعه فوق وابسته است.

پیج اینستاگرام سودی لند

پیج اینستاگرام سودی لند

این پیج توسط تیم نیک دیجیتال مارکتینگ راه اندازی و مدیریت میشود. بدیهی است نحوه مدیریت و توانمندی پیج ، به بودجه مجموعه فوق وابسته است.

از فروردین 1399
پیج اینستاگرام بیز شاپ ایران

پیج اینستاگرام بیز شاپ ایران

این پیج توسط تیم نیک دیجیتال مارکتینگ راه اندازی و مدیریت میشود. بدیهی است نحوه مدیریت و توانمندی پیج ، به بودجه مجموعه فوق وابسته است.

اردیبهشت 1399
وبسایت پروژه آزاد فریلنسرمی

وبسایت پروژه آزاد فریلنسرمی

این وبسایت با توجه به نیازهای اولیه شغلی و نظرات مالک طراحی و پیاده سازی شده است.

وبسایت
وبسایت بلیط نوین

وبسایت بلیط نوین

قرارداد این وبسایت در فروردین 1399 منعقد و در اردیبهشت 1399 مراحل طراحی آغاز و ظرف 3 روز کاری تحویل خواهد شد. این سایت با محوریت تخفیف گروهی برای تئاتر کودک و بزرگسال وارد رقابت خواهد شد.

وبسایت
پیج اینستاگرام کلینیک دکتر سردار

پیج اینستاگرام کلینیک دکتر سردار

این پیج توسط تیم نیک دیجیتال مارکتینگ راه اندازی و مدیریت میشود. بدیهی است نحوه مدیریت و توانمندی پیج ، به بودجه مجموعه فوق وابسته است.

ویژه - فعال
پیج اینستاگرام کاریابی آنلاین کارنیک

پیج اینستاگرام کاریابی آنلاین کارنیک

این پیج توسط تیم نیک دیجیتال مارکتینگ راه اندازی و مدیریت میشود. بدیهی است نحوه مدیریت و توانمندی پیج ، به بودجه مجموعه فوق وابسته است.

ویژه - فعال
وبسایت کاریابی آنلاین کارنیک

وبسایت کاریابی آنلاین کارنیک

وبسایت کاریابی آنلاین کارنیک در 3 فاز طراحی شده و خواهد شد. هم اکنون سایت در سطح دوم بوده و بزودی پوسته بسیار زیبا ، با کارایی بالا و منحصربفرد رونمایی خواهد شد.

وبسایت
وبسایت نیک پادکست

وبسایت نیک پادکست

این وبسایت با توجه به نیازهای اولیه شغلی و نظرات مالک طراحی و پیاده سازی شده است.

وبسایت
وبسایت موسسه فرهنگی اریکه

وبسایت موسسه فرهنگی اریکه

قرارداد این وبسایت در فروردین 1399 منعقد و در اردیبهشت 1399 مراحل طراحی آغاز و ظرف 3 روز کاری تحویل خواهد شد. (کانون قدس آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران)

وبسایت
پیج اینستاگرام کافه جیغ

پیج اینستاگرام کافه جیغ

این پیج توسط تیم نیک دیجیتال مارکتینگ راه اندازی و مدیریت میشود. بدیهی است نحوه مدیریت و توانمندی پیج ، به بودجه مجموعه فوق وابسته است.

پیج اینستاگرام قصه باران

پیج اینستاگرام قصه باران

این پیج توسط تیم نیک دیجیتال مارکتینگ راه اندازی و مدیریت میشود. بدیهی است نحوه مدیریت و توانمندی پیج ، به بودجه مجموعه فوق وابسته است.

واگذار شده
وبسایت دکتر سردار

وبسایت دکتر سردار

وبسایت دکتر سردار با توجه به نیازهای اولیه شغلی و نظرات مالک طراحی و پیاده سازی شده است.

وبسایت
وبسایت موسسه فرهنگی اریکه

وبسایت موسسه فرهنگی اریکه

قرارداد این وبسایت در فروردین 1399 منعقد و در اردیبهشت 1399 مراحل طراحی آغاز و ظرف 3 روز کاری تحویل خواهد شد. (کانون قدس آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران)

وبسایت

پروژه مطالعه موردی کامل

مشتریان ما مشتریان ارزشمند